Αναβάθμιση της Κύπρου και από τους Fitch Featured

Written by  Saturday, 25 October 2014
Rate this item
(0 votes)

Σε αναβάθμιση του ορίζοντα της αξιολόγησης της Κύπρου από σταθερή σε θετική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, επιβεβαιώνοντας την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο B-.Σύμφωνα με τον Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά την καλύτερη πορεία των δημοσίων οικονομικών, που ξεπέρασε τις προσδοκίες με μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και την καλύτερη επίδοση της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Λόγω της πιο ρηχής ύφεσης, η σθεναρή εκτέλεση του προϋπολογισμού θα βοηθήσει στη σμίκρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3,3% του ΑΕΠ το 2014, σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό από την εκτίμηση του οίκου, της τάξης του 5%.

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι παρά την υλοποίηση δημοσιονομικών μέτρων της τάξης του 6,8% το 2013 και 2014, παραμένει δύσκολη η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ το 2018, αν και οι τελευταίες εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Fitch, η ύφεση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις προβλέψεις του προγράμματος, με την οικονομία να συρρικνώνεται με ρυθμό 0,8% το 2015 (Τρόικα ανάπτυξη 0,4%), με την επιστροφή στην ανάπτυξη να επιτυγχάνεται το 2016, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του οίκου.

Ο οίκος, όπως και η Κυβέρνηση, εκτιμά ότι ο δείκτης δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να κορυφωθεί το 2015, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Θεωρεί ότι το δημόσιο χρέος θα κορυφωθεί στο 113% του το 2015 από το 126% του ΑΕΠ της εκτίμησης του περασμένου Απριλίου και να υποχωρήσει στο 107% το 2018 και αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 100% το 2020.

Ο οίκος επισημαίνει την σημαντική βελτίωση του προφίλ ληξιπρόθεσμου χρέους της Κυβέρνησης με την αποπληρωμή χρέους το 2017 να υποχωρεί από τα €2,5 δις της προηγούμενης εκτίμησης στο €1,5 δις.

Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση χρέους για περαιτέρω ομαλοποίηση του προφίλ ληξιπρόθεσμου χρέους κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα στήριξης, σημειώνει ο Fitch, αλλά δεν αναμένει πως η Κυβέρνηση θα αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση από την Τρόικα με δανεισμό από τις αγορές.

Πάντως, ο οίκος θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου λόγω της συνεχιζόμενης βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής προσαρμογής.

Σύμφωνα με τον Fitch, αν και υπήρξε σταθεροποίηση στην εκροή καταθέσεων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 50% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, που αντιστοιχεί στο 157% του ΑΕΠ.

Θεωρεί ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού θα συνεχίσει να επιδεινώνεται με μικρότερο όμως ρυθμό και προσθέτει πως η πρόκληση πλέον για τις τράπεζες  είναι να περιορίσουν την περαιτέρω επιδείνωση των στοιχείων ενεργητικού και να ανακτήσουν τα ΜΕΔ χωρίς να επηρεάσουν την βελτιωμένη κεφαλαιακή τους θέση.

Τέλος, ο Fitch θεωρεί πως οι κίνδυνοι στο πρόγραμμα έχουν υποχωρήσει, αλλά παραμένουν ψηλοί, αφού ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής προσαρμογής βρίσκεται στα χρόνια εκτός του προγράμματος, που τελειώνει το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι παραμένουν φιλόδοξοι.

Η αναβάθμιση των Fitch ακολούθησε την χθεσινή αναβάθμιση  της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της  πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε "Βήτα-Συν" από "Βήτα" από τους Standard and Poor's.


Πηγή: ΚΥΠΕ

http://www.sigmalive.com

Read 2077 times